16 mai 2010

TAGORE

"Dacă ne-am îndrepta atenţia asupra morţii, lumea ne-ar părea o uriaşă casă mortuară, dar în imperiul vieţii gândul morţii are asupra spiritului nostru cea mai neinsemnată influenţă. Nu fiindcă moartea s-ar vădi mai puţin, ci fiindcă ea e latura negativă a vieţii. Viaţa în întregul ei nu ia moartea în serios. Ea râde, joacă şi cântă, zideşte, adună comori-în pofida morţii. Numai când considerăm moartea în cazurile ei izolate, ne-ncremeneşte deşertăciunea ei şi ne-ngrozim. Pierdem atunci din vedere întregul vieţii, din care moartea e numai o parte."
(Rabindranath Tagore, Sadhana, p. 42)

Aucun commentaire: